Biurowe

Microsoft Office 365 Busiess

Najlepsze dla firm, które potrzebują aplikacji pakietu Office oraz przechowywania i udostępniania plików w chmurze. Brak biznesowej poczty e-mail. Dostępne aplikacje pakietu Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access (tylko komputery PC). Dostępne usługi:OneDrive.

Microsoft Office 365 Business Premium

Najlepszy dla firm, które potrzebują biznesowej poczty e-mail, aplikacji pakietu Office i innych usług biznesowych.
Dostępne aplikacje pakietu Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access ( tylko komputery PC)
Dostępne usługi: Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams

Microsoft Office 365 Business Essentials

Najlepsze dla firm, które potrzebują biznesowej poczty e-mail i innych usług biznesowych. Nie zawiera aplikacji pakietu Office. Dostępne usługi: Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams.