mpCRM

mpCRM Professional licencja roczna

mpCRM to program klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) – czyli system Zarządzania Relacjami z Klientami. Dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS, a dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania, może być wykorzystywany na dowolnym wspieranym systemie, w ramach tej samej licencji.

Dzięki mpCRM możesz:

Tworzyć tematy, czyli poszczególne zdarzenia, nad którymi pracujesz. Tematem może być np. próba pozyskania nowego klienta. W ramach każdego tematu możesz gromadzić różne informacje, w tym całą historię kontaktów z danym klientem, monitorować postęp jego zdobywania, notować różne istotne informacje;

Tworzyć kampanie, czyli grupy tematów związanych z jakimś wydarzeniem. Kampania, może to być np. grupowy mailing, lub „obdzwanianie” klientów, w związku z wprowadzeniem nowego produktu itp. W ramach danej kampanii tworzy się tematy, związane z konkretnym klientem;

Planować zadania do wykonania – czyli tworzyć pewnego rodzaju kalendarz zadań; Każde zadanie do wykonania może mieć priorytet, typ, opis, posiadać dodatkowe załączniki itp. mpCRM może przypominać Ci o terminach wprowadzonych zadań;

Tworzyć bazę klientów (kontrahentów) – czyli gromadzić różne informacje o swoich klientach;

Prowadzić historię kontaktów – czyli notować każdy kontakt z klientem oraz wprowadzać krótką notatkę z jego przebiegu;

Prowadzić projekty i przyjmować zlecenia od klientów;

Wyświetlić na mapach listę kontrahetów; Planować trasę objazdu ich;

mpCRM pomaga w zdobywaniu nowych klientów, systematyzuje pracę z nimi, pozwala na oszacowanie kosztu pozyskania nowego klienta, czy też przeprowadzonej kampanii.

Aplikacja jest w pełni kompatybilna z pozostałymi naszymi produktami i może się z nimi łączyć oraz pracować na wspólnej bazie danych. Mowa o programach mpFaktura i mpFirma. Dzięki takiemu połączeniu w naszej firmie może być dowolnie wielu pracowników pracujących na module CRM i dodatkowe stanowisko z np. mpFakturą – w celu wystawiania faktur i obsługą sprzedaży.

Aplikację mpCRM można zakupić tylko w abonamencie. Co zyskujemy dzięki takiemu rozwiązaniu?

Program jest znacznie tańszy!
Mamy dostęp do wszystkich aktualizacji programu zupełnie za darmo!
Posiadamy wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania aplikacji (pomoc STANDARD);
Program wyposażony został w licencjonowany mechanizm świadczenia Pomocy zdalnej – znacznie usprawniający pomoc;
Więcej informacje na www.mpcrm.pl.

Licencjonowanie
Program licencjonowany jest na stanowiska. Dodając ten produkt do koszyka należy określić liczbę licencji, która nas interesuje. Licencje określone są czasowo i dotyczą jednego roku. Po roku chcąc nadal korzystać z danego programu należy przedłużyć jego licencję.